MUNKAVÉDELEM

A munka- és tűzvédelmi tanácsadás az alapvető szolgáltatásunk. Tevékenységünket KKV és multi környezetben is ellátjuk.

 

Logisztikai munkánknak köszönhetően kimagasló eredményességgel tudjuk kiszolgálni azon cégeket amelyek több az ország más területén is elhelyezkedő telephellyel rendelkeznek.

 

Munkavédelmi szabályzat készítése

 

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

Munkahelyi kockázatértékelés készítése

 

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettsége.
A törvényi követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszichoszociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelését.

Mentési terv készítése

 

A mentési terv a munkahelyen, munkavégzés közben előfordulható rendellenes körülmények kezelésére
(havária helyzetre) szolgál.

 

A mentési terv feladata, kettős.

 

Egyrészt összehangolja, megtervezi a munkáltató tevékenységét a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában. Meghatározza az adott esetekben használható megoldási módokat, szervezési instrukciókat.

Másrészt feladata a munkahelyeken a rendeltetésszerű működés közben bekövetkező olyan nem várt esemény rendezése is, amely magában hordozza a folyamat ellenőrizhetetlenné válását, ezért azonnali beavatkozást igényel.

 

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

 

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

Biztonsági jelzések, piktogramok típusának és mennyiségének meghatározása, beszerzése

 

A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében a meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket, majd láthatóság szempontjából a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

 

A berendezések megfelelő biztonsági szintjének fenntartására a törvény által is előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatokat végzünk és meghatározzuk azok gyakoriságát.

Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése

 

A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes veszélyre és egészségkárosító hatásra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni védőeszközeiket stb.
Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő oktatást.

Elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása

 

A munkahelyi elsősegélynyújtók képzése a törvényi kötelességen túlmenően az is megnyugtató, hogy szüksége esetén minden műszakban van valaki, aki tudja mi a teendő és akár életet is menthet. Ezért mi megszervezzük munkavállalói számára a szükséges oktatást.

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározása

 

Az orvosi vizsgálat gyakoriságát külön jogszabály határozza meg. A jogszabály segítségével valamint a munkafolyamatok, munkavállalói sajátosságok figyelembe vételével meghatározzuk a dolgozói orvosi vizsgálatok gyakoriságát, szükség esetén megszervezzük a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelkezésre állását.

Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé

 

Az NMH ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek helyszíni képviseletet biztosítunk az ilyen látogatások alkalmával, mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a,ha a munkavédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé

 

Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, ki okolható a baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet készítünk, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.

Jogi tanácsadás a munkavédelem területén

 

Vállalkozásunk egyik jelentős pillére a munkavédelmi jogi tanácsadás. A teljes műszaki tanácsadást felölelve egészen a munkajogig, munkabiztonsági krízis menedzsmentet biztosítunk megrendelőink részére munkabiztonsági vitás kérdések, paritásos testületi viták, munkabalesetek kezelésében, foglalkozási ártalmak témakörében egyaránt.

 

Elérhetőségeink

Tel.: +36 42 870 253

Mobil: + 36 30 181 1200, +36 30 699 0263

E-mail: info@mutuszi.hu

Iroda: 4400 Nyíregyháza,

Vay Ádám krt. 4-6 II.em 216/a