MUNKAÜGYI TANÁCSADÁS

Munkaügyi szolgáltatásunk keretein belül vállalkozására szabottan kínálunk megoldást a sokszor rosszul értelmezett munkaügyi jogszabályoknak való megfelelésre.

 

Munkatársunk 18 évnyi gyakorlati tapasztalattal, és felügyelői múlttal rendelkezik, aki személyre szabottan az Ön vállalkozásának igényeihez igazodva teszi rendbe munkaügyi dokumentumait.

 

Munkaügyi szolgáltatásaink az alábbiakat tartalmazzák:

 

 • Egyéni és társas vállalkozások munkaügyi kapcsolatainak átvilágítása,
  auditálása
 • Magán „munkaügyi ellenőrzés” lefolytatása
 • A Munka Törvénykönyve lehetőségeinek kiaknázása
 • Munkaügyi bírság kockázat elemzés
 • Munkaügyi dokumentumainak az új Munka Törvénykönyvéhez való
  igazítása
 • A cég bérköltségének és munkaidejének optimalizálása
 • Munkaszerződések, tájékoztatások, munkaidő-nyilvántartások,
  beosztások, munkaköri leírások személyre szabott elkészítése
 • Humánpolitikai szaktanácsadás
 • Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése
 • Belső szabályzatok kidolgozása
 • Munkaidőkeretek felállítása és nyomon követése
 • Szakmai konzultáció a munkaüggyel foglalkozó munkatársak részére
 • Munkaügyi előadások tartása
 • Toborzás, teljesítményértékelés
 • Mediáció
 • Kártérítési ügyek
 • Hatóság előtti képviselet

 

Szolgáltatásunk igénybevétele esetén az iratok átvizsgálása, illetve a vizsgálat során tudomásunkra jutott mindennemű információ üzleti titoknak minősül.

 

Elérhetőségeink

Tel.: +36 42 870 253

Mobil: + 36 30 181 1200, +36 30 699 0263

E-mail: info@mutuszi.hu

Iroda: 4400 Nyíregyháza,

Vay Ádám krt. 4-6 II.em 216/a